Kdy člověk dostane peníze?

Peníze sice také nejsou všechno, ale přesto patří k tomu nejdůležitějšímu, co člověk na světě má. A jsou tak nejednou tou nejideálnější možností, jak někomu alespoň zčásti nahradit příkoří, která už se žádným jiným způsobem napravit nedají.
Týká se to nejedné situace, leteckou přepravu nevyjímaje.
A proto vznikla třeba i regulace EC 261/2004, dávající určitému okruhu cestujících právo na právě takovéto odškodnění.
Jak z uvedené regulace jednoznačně vyplývá, má člověk nezpochybnitelný nárok na kompenzaci v peněžité formě tehdy, když dojde ke splnění jasně daných kritérií.

  • Když je let toho kterého cestujícího zpožděn alespoň o jednoznačně danou dobu.
  • Když se jedná o let operovaný dopravcem se sídlem v Evropské unii, ve Švýcarsku, v Norsku nebo na Islandu nebo když jde o let provozovaný na zmíněném území nebo z tohoto prostoru odlétající.
  • Když za uvedené zpoždění může sám dopravce, který měl zajistit řádný průběh letu, ale z nějakého důvodu tak neučinil.

Až sem je vše jasné. Ovšem existují i výjimky, jež mohou tato pravidla zkomplikovat. A sice to, že je letecká společnost zbavena povinnosti odškodňovat, pokud bylo zpoždění zaviněno něčím či někým jiným. Špatné počasí, přírodní katastrofu, bezpečnostní situaci, stávku zaměstnanců některé třetí strany nebo omezení letového provozu nemohou aerolinie ovlivnit a proto ani nemusí cestujícím platit, byť by bylo zpoždění sebedelší.
A tady je kámen úrazu. Protože se dopravcům logicky nechce odškodňovat ze své kapsy a proto se nejednou na tyto na nich nezávislé příčiny zkoušejí vymlouvat, nebo s cestujícími vůbec nekomunikují a doufají, že to tito časem sami vzdají.
A v takové situaci nejednou nezbývá, než se obrátit na experty na zpoždění letů a s jejich pomocí ono odškodnění vymáhat, třeba i soudní cestou.

zpožděné lety.jpg

Tito pomocníci lidem výrazně usnadňují cestu k uspokojení jejich nároků a navíc si nechávají zaplatit pouze přiměřený peníz ze skutečně získaného odškodnění, takže u nich nikdo nemůže prodělat.
A proto na to myslete. Abyste se i vy dočkali peněz, kdyby náhodou došlo ke zpoždění.

You Might Also Like