Opravdu prášky na hubnutí fungují?


I v dneÅ¡ním svÄ›tÄ› pÅ™evládá pÅ™esvÄ›dÄení, že každá žena se musí snažit být krásná. U mužů existuje podobný tlak, i když ani zdaleka ne tak silný. Není tedy divu, že pÅ™edevším ženy se snaží dosáhnout ideálu krásy, který je zrovna v módÄ›. A aÄkoliv například jeÅ¡tÄ› pÅ™ed nÄ›kolika sty lety byla silnÄ›jší postava považována za ideální, dnes je tomu naopak. Cílem dneÅ¡ních žen je Å¡tíhlá, téměř až anorektická postava.

Za tento trend může pÅ™edevším módní průmysl, který zaÄal propagovat Å¡tíhlé modelky. A protože právÄ› modelky jsou považovány za ideál krásy, není divu, že se jim ostatní ženy snaží podobat. ProÄ ale tato zmÄ›na? Z prostého důvodu – na Å¡aty pro Å¡tíhlou postavu je potÅ™eba ménÄ› materiálu než na silnou.

bazen9

Faktem vÅ¡ak je, že souÄasná doba tento trend příliÅ¡ nepodporuje. VÄ›tÅ¡ina z nás má alespoň ÄásteÄnÄ› sedavé zamÄ›stnání, které, aÄkoliv je bezesporu psychicky nároÄné a vyÄerpávající, rozhodnÄ› nepomůže k tvorbÄ› svalů Äi spalování energie. PÅ™idejme k tomu zvyk jíst energeticky bohatá jídla a máme recept na obézní populaci

Není tedy divu, že se snažíme tento hendikep pÅ™ekonat. A jelikož naprostá vÄ›tÅ¡ina z nás pochopitelnÄ› upÅ™ednostňuje rychlá, jednoduchá a pohodlná Å™eÅ¡ení, Äasto si kupujeme nejrůznÄ›jší přípravky a prášky na hubnutí, které nám mají pomoci snížit váhu, aniž bychom museli nÄ›jak mÄ›nit svůj životní styl. To je pÅ™ece ideál, zhubnout, aniž bychom pro to museli nÄ›co dÄ›lat.

detox2

Problém je v tom, že tato rychlá Å™eÅ¡ení jen málokdy fungují. A tak je tomu i v tomto případÄ›. Ano, zrychlí vám metabolismus a zlepší spalování tuků, ovÅ¡em tento efekt je takÅ™ka nepostÅ™ehnutelný. PÅ™esto mnoho lidí doufá, že jim právÄ› tento přípravek pomůže. Navíc v reklamách je spousta lidí, kteří po nÄ›m skuteÄnÄ› zhubli.

Bohužel, jako v mnoha jiných případech, ani zde žádná rychlá řešení neexistují. Pokud chceme zhubnout, dosáhneme toho pouze přiměřeným pohybem a vyváženou stravou. Jiná možnost neexistuje.

You Might Also Like