Nebojte se starších pracovníků

V současné době se bojuje s věkovou diskriminací. Lidé, kterým chybí pár let do důchodu, si obvykle velmi obtížně hledají zaměstnání. Jsou takříkajíc nezaměstnatelní. Zaměstnavatelé preferují spíše mladé lidi, a pokud dávají šanci starším lidem, tak pak spíše důchodcům, kterým nabízejí různé zkrácené úvazky. Důchodce si přivýdělek najde obvykle snadněji než padesátiletý žadatel práci na hlavní pracovní poměr.
V současné době proto ministerstvo práce a sociálních věcí nabízí různou podporu právě těmto lidem, kteří jsou ohroženi na trhu práce.
Přitom jsou lidé v předdůchodovém věku nevhodní? V porovnání s mladšími zájemci mají právě zralí lidé značný potenciál.
 soudržnost lidí

Mají značný potenciál

  • Starší lidé mají dospělé děti a mají tedy mnohem více času.
  • Mají řadu zkušeností často i z předchozích zaměstnání a odlišných pozic a každá zkušenost je pro zaměstnavatele užitečná.
  • V současné době dnešní generace padesátníků nemá výrazné problémy s výpočetní technikou a technologiemi, není tedy problém v technické negramotnosti, jako tomu bylo dříve.
  • Současná doba klade poměrně vysoké požadavky na zevnějšek a tak i lidé ve zralém věku bývají hezky upraveni a nedělají tedy v tomto ohledu ostudu firmě.
  • Starší lidé často pro práci žijí, právě proto, že už je doma nečeká dělání úkolů a oni mohou svůj vnitřní entuziasmus věnovat právě práci.
  • Současní padesátníci většinou zažili změnu zaměstnání, takže je pravděpodobné, že se dokáží přizpůsobit s dostatečnou pružností.
  • Starší lidé byli vychováni v době, kdy byl kladen zvlášť vysoký důraz na zodpovědnost a důslednost.

 elektrikář s helmou
Samozřejmě jsou zde také určitá rizika. Člověk má v tomto věku určité požadavky, má již vyhraněné názory a může docházet k určitým sporům. V praxi platí, že lidé, kteří mají pár let do důchodu, jsou buď nejlepšími a nejpracovitějšími pracovníky, ovšem na straně druhé jiní lidé téhož věku dokáží působit jako prudiči v kolektivu. Přitom u pohovoru se mohou jevit jako velmi příjemní. Právě k těmto účelům slouží zkušební doba, během ní se ukáže, jak si na tom člověk vlastně stojí.

You Might Also Like