Hrubá mzda není ta čistá

S výjimkou charitativních akcí nepracují lidé nikdy pro nikoho zadarmo. A je tomu tak naprosto opodstatněně. Když už člověk obětuje čas, energii a schopnosti, aby udělal něco pro ty druhé, je pochopitelné, že i on sám chce, aby z toho něco měl, aby mu ostatní poskytli nějaké ty protislužby. A k takovému vyrovnání se se pochopitelně nejlépe hodí peníze, jež si může každý zaměstnanec v práci vydělat a jež si vlastně vydělat i musí.

A není tedy nic divného na tom, že zájemci o určité zaměstnání chtějí vědět, kolik za to dostanou, stejně jako je naprosto samozřejmé, že jim to zaměstnavatelé automaticky oznamují a případně se o tomto licituje. Ovšem navzdory tomu velice často zájemce o post zaměstnance ani po sdělení určité nabídky neví jasně, kolik že tu dostane. A sice proto, že mu zaměstnavatel sdělí to, co je pro něj nejlogičtější – hrubou mzdu.

část bankovky

A co to taková hrubá mzda je? Je to vlastně údaj označující to, kolik zaměstnavatel na ohodnocení svého zaměstnance vydá. Ovšem není to údaj ukazující to, kolik si zaměstnanec skutečně vydělá. Protože zaměstnanec dostane pouze čistou mzdu, jež je něčím docela jiným než mzda hrubá.

Čistá mzda vzniká tak, že se z té nabízené hrubé odečte daň z příjmu spolu se sociálním a zdravotním pojištěním a případně i dalšími srážkami, a případně se tu odpustí nějaká ta sleva na dani, pokud je na ni nárok.

výřez z bankovek

A tak čistá mzda nejednou plně neuspokojí. Právě proto, že je nižší než ta slíbená mzda hrubá. A aby si tu člověk ušetřil případná zklamání, je záhodno si to rovnou přepočítat. A protože tomu leckdo z nás moc nerozumí a nechce utrácet za extra účetního, je rozumné využít kalkulačku na internetu. Protože s tou se dá dopracovat výsledku snadno a rychle.

Každý se díky ní v mžiku dozví, kolik mu bude z hrubé mzdy vyplaceno, a je tedy jasné, zda je to akceptovatelné nebo ne. A podle toho se dá logicky rozhodnout, zda se takové zaměstnání přijme nebo dotyčnému člověku nestojí za to.

You Might Also Like