Co má dělat chudák?

Zjevně nezaopatřených lidí se my ze „slušné společnosti“ nejednou straníme. Někdy jenom spíše, někdy zcela očividně. Někdy se snažíme takové lidi „nevidět“, jindy naopak dáváme zřetelně najevo, že o nich víme a že jsou nám na obtíž.
usd americké peníze

Liší se to případ od případu, ale je to tak.
Pokud se „nechceme zaplést“ se zjevným narkomanem nebo alkoholikem, má to vlastně své opodstatnění. A i když nám to někdo možná může mít i trochu za zlé – jde přece o lidi kvalifikované i zákonem jako „nemocné“ – je odpustitelné, že jim „nechceme pomáhat“. Protože dávat almužnu těmto rovná se vlastně svým způsobem podílu na jejich euthanasii, ne-li přímo vraždě, pomoc těmto je kontraproduktivní, co se týká jejich eventuální nápravy. Dávat zkrátka někomu peníze na to, aby si měl co píchnout nebo čím prolít mozek, je hloupost, ne-li zrůdnost.
Ovšem podobným způsobem se nejednou straníme i jiných chudáků. Těch, kteří by možná a někdy i určitě náš soucit zasloužili. Protože se do své nezáviděníhodné situace dostali možná zčásti a možná i zcela nezaviněně.
My „lepší lidé“ prostě nechceme s takovými ztroskotanci často nic mít. Považujeme se za nějakou lepší sortu. A o to větší ranou pak pro nás může být, když se ocitneme na místě takových lidí nebo v situaci, v níž prožíváme alespoň do jisté míry totéž co oni.
tisk jednodolarovek

Stačí jenom málo a i z nás zajištěných mohou být stejní či podobní zoufalci. Ti, kdo nemají peníze ani na to nejnezbytnější pro život. Protože .
A co teď? Rázem jako bychom byli na „druhé straně barikády“. Chceme si půjčit od příbuzných a kamarádů, jenže ti jako by nás náhle vůbec neznali. Najednou se k nám nehlásí, obchází nás pomyslně velkým obloukem.
Zkusíme štěstí v bance, ale i pro tu jsme najednou vzduch. Protože máme příliš nízké a nejisté nebo možná dokonce nulové příjmy, je na nás něco, co odrazuje, jako je dejme tomu záznam v registru dlužníků, a tak nám nedají ani vindru.
A my jsme rázem v pozici těch nejnuznějších prosebníků.
Těch, kteří mají jako někteří žebráci tu a tam přece jenom štěstí v neštěstí. Díky dobrodincům jménem nebankovní finanční instituce. Jež našince nenechají ve štychu a jsou ochotné mu navzdory pochybnostem pomoci. Třeba v podobě americké hypotéky, jež dává možnost získat nějaké peníze téměř každému. A tonoucí tak má stéblo, jehož by se chytil. Aby jednou zase mohl patřit mezi „slušné lidi“. Kteří tak často hledí stranou, když vidí nějakého zoufalého chudáka.

You Might Also Like