Pro oba budoucí rodiče


Milé nastávající maminky. Máte-li jakékoliv obavy z vaÅ¡eho nastávajícího tÄ›hotenství pÅ™i porodu, rádi vám pomůžeme se jich zbavit. Proto jsme pÅ™ipravili Å™adu kurzů, jejichž základním mottem je pÅ™edporodní příprava. Ta se samozÅ™ejmÄ› netýká jenom vás, nastávajících maminek, ale i nastávajících tatínků. VždyÅ¥ úÄast tatínků u porodu je dnes již naprosto normální a běžnou záležitostí. VÄ›tÅ¡ina kurzů je sice urÄena přímo pro vás, milé budoucí maminky, ale na ty, které vás budou přímo pÅ™ipravovat k porodu, vezmÄ›te budoucí tatínky sebou, aby se nauÄili, jak vám mohou být pÅ™ed vlastním porodem i pÅ™i nÄ›m platní, jak vám ho mohou ulehÄit.

Doma Äi u nás

Pokud dáváte pÅ™ednost individuálnímu kurzu, navÅ¡tívíme vás v pohodlí vaÅ¡eho domova. Pokud si chcete pÅ™edávat zkuÅ¡enosti a informace s ostatními nastávajícími maminkami, vyměňovat si poznatky a dÄ›lit se navzájem o své pocity a radostná prožívání, zvolte radÄ›ji naÅ¡e skupinové kurzy. Jak vidíte, myslíme na vÅ¡echno. Chceme vás nauÄit rozumÄ›t vaÅ¡emu tÄ›lu a pÅ™ipravit vás na potÅ™eby vaÅ¡eho miminka, hned po porodu.